Xây kênh TikTok, Youtube

Xây dựng kênh TikTok / Home

Xây dựng kênh TikTok, Youtube

Xây dựng thương hiệu, kết nối cộng đồng, truyền tải thông điệp, quảng bá sản phẩm dịch vụ đến khách hàng tiềm năng luôn là con đường phải đi qua của bất kỳ doanh nghiệp hay bất kỳ cá nhân nào mong muốn phát triển trong lĩnh vực, ngành nghề của mình.

Gói xây kênh tiktok trọn gói

Quy trình xây kênh tiktok

1. Xác định mục tiêu

Xác định mục tiêu cũng như ngân sách doanh nghiệp cho kênh tiktok

Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển kênh hiệu quả cao

2. Báo giá & Hợp Đồng

Sau khi thống nhất kế hoạch, lập dự trù chi phí triển khai hạng mục

Hợp đồng được ký dựa trên những điều khoản rõ ràng, khách hàng yên tâm khi đồng hành cùng dịch vụ xây dựng thương hiệu trên TikTok cùng WOW

3. Lên Kế Hoạch Triển Khai

Lên chiến lược với từng bước cụ thể để xây dựng kênh TikTok với các mục tiêu về nội dung, video phù hợp với mục tiêu followers

4. Đo lường đánh giá

Thường xuyên cập nhật và đo lường hiệu quả kênh và video

Đề xuất chiến lược marketing để thu hút lượng xem và follower cho kênh TikTok.

5. Bàn giao & Nghiệm thu

Bàn giao thông tin về kênh và nghiệm thu hiệu quả với khách hàng định kì theo nội dung đã cam kết

GÓI DỊCH VỤ GỒM