Các giải pháp WOW đã triển khai cho Thương hiệu CorporateConnections

Sự kiện ra mắt thương hiệu

Ngày 19/03, Corporate Connections (CC) chính thức ra mắt tại Việt Nam, buổi lễ ra mắt đã diễn ra thành công tốt đẹp trên nền tảng zoom online với sự tham gia của các nhà lãnh đạo, khách mời trên toàn thế giới. 

Các ấn phẩm Digital

Email Marketing, Slide thuyết trình